INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIAL-POLITICEInstitutul de Cercetări Social-Politice (ICSP) este constituit ca institut de cercetări științifice asociat Facultății de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. ICSP este o structură de cercetare interdisciplinară care reuneşte peste 30 de cadre universitare şi cercetători interesaţi de probleme aparţinând filosofiei, ştinţelor sociale şi politice, studiilor culturale, comunicării şi dreptului. ICSP are numeroşi cercetători asociaţi care activează în instituţii academice şi de cercetare din România şi din străinătate