Departamente și Centre de Cercetare

ICSP şi-a constituit o structură organizaţională dedicată activităţilor de cercetare. Această structură are trei departamente principale de cercetare
  1. Filosofie. Coordonator: Dr. Vasile Hațegan
  2. Științe Politice, Drept și Științe Administrative. Coordonator: Dr. Mihai Murariu
  3. Științe Sociale și Științe ale Comunicării. Coordonator: Dr. Ioana Vid
Structura organizaţională a ICSP și-a extins în anul 2013 platforma de cercetare prin înființarea a trei noi centre, acreditate de Senatul UVT:
  1. Centrul Român de Studii Penitenciare (CRSP) - HS 19/20 martie 2013
  2. Centrul de  Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului (CCIFFI)
  3. - HS 22/24 aprilie 2013 
  4. Centrul de Cercetare Postdoctorală (CCPC) - HS 22/24 aprilie 2013