Hypothesis

Revista ICSP, Hypothesis, apare de trei ori pe an și reunește studii ce se înscriu în aria de competență a celor trei Departamente de Cercetare ale sale.

Revista publică articole, traduceri și recenzii, în limba engleză, ce vor fi evaluate printr-o procedură tip double-blind peer-review. Numerele revistei sunt tematice și sunt anuntate la sectiunea dedicate call-urilor.

Puteti vizita site-ul revistei noastre la adresa: hypothesis.uvt.ro